хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
  • хотел рай телефон
Хотел Рай / Забележителности
Рилски манастир

Рилският манастир е ставропигиален манастир, намиращ се в Югозападна България, Област Кюстендил, община Рила. Основан е през Х век от Св. Иван Рилски, в горното течение на Рилска река. Рилският манастир е един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.
Квартал Вароша – Благоевград

По време на Възраждането от източната страна на Бистрица се застроява Вароша - българската махала на града. В 1844 година, след издействането на султански ферман, във Вароша е осветена църквата „Въведение Богородично“, достроена и изографисана в следващите 50 години Във Вароша се намира и къщата на Георги Измирлиев Македончето, участвал в Освободителните движения. През 1866 година е основано и читалището на града. Особен интерес за посетителите на града представлява възрожденския квартал Вароша с неговата уникална архитектура.
Природен парк Рилски манастир

Природен парк "Рилски манастир"е създаден през 2000 година и неговото основно предназначени е да осигури опазването и поддържането на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната,създаването на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население,както и осъществяването на научни, образователни и рекреационни дейности. Природния парк се явява и като орган за координация между Българската православна църква /като собственик на по голяма част от горите и земите на тази територия/ и държавните институции, която да гарантира запазването на хармонията между природата и манастира и възраждането му като духовен и културен център.
Язовир Логодаж

Язовир Логодаж се намира в планински район, на 15 километра западно от Благоевград, по пътя за границата с Република Македония.
Резерват Парангалица

Това е вторият най-стар резерват в България, обявен през 1933 г. и обхваща територия от около 1500 хектара.

Резерватът се намира в Национален парк "Рила", в Югозападния дял на планината.

Резерватът е създаден с цел запазване на вековните смърчови и смърчо-белмурови гори, които се намират на височина от 1750 до 2000 м н.в. Признато е, че това е едно от най-благоприятните места за отглеждане на смърч в Европа. По-ниските части на резервата са заети от смесени гори - бук, ела и смърч. Над 2000 метра е клековият пояс, а след това резерватът е зает от пасища. В резервата са установени около 300 вида висши растения, като 75 вида са включени в Червената книга на България. Установени са 12 вида каменоломки. В Парангалица се намират най-големите популации на рилска иглика.